Welkom

Bij logopedie Sarah De Schepper kan u terecht voor logopedische diagnostiek en de behandeling van kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren met leer-, spraak- en taalstoornissen, OMFT.

Ons Team

In onze praktijk bieden de therapeuten een individuele behandeling aan die elk kind ervan overtuigt om te durven leren. Dit doen ze in een nauwe samenwerking met hun ouders, leerkrachten, scholen en andere zorgverstrekkers. Zij staan klaar om op een speelse en ondersteunende manier te werken aan de ontwikkeling van jouw kind. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij kunnen bijdragen aan het welzijn van jouw kind.

Sarah De Schepper
Maaike Van Hal
Scrolan Steegmans
Eline Verheggen

Werkwijze

Aanmelding

De opstart van logopedische begeleiding begint bij de aanmelding. U kan telefonisch of per mail contact opnemen. Hierna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en logopedisch onderzoek. Afhankelijk van de aard en achterstand van de stoornis wordt door de logopedist een aanvraag ingediend voor de terugbetaling*.
Na het onderzoek stelt de logopedist een therapieplan op maat op. Er wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Een nauwe samenwerking met de betrokken partijen is noodzakelijk (ouders, school, clb,…).

*zie tarieven voor meer info over de terugbetaling

Therapie

De therapiesessies duren 30 minuten of 60 minuten (afhankelijk van het therapieplan). De therapie kan doorgaan op de praktijk van maandag tot en met vrijdag. Na overleg met de school kan de therapie eventueel op school doorgaan.

Therapiesessies dienen minstens 24u op voorhand te worden geannuleerd bij afwezigheid.

Behandelingen

Spraakklankstoornissen

Bij spraakklankstoornissen worden bepaalde klanken of klankgroepen foutief uitgesproken. Als logopedist gaan we op zoek naar de oorzaak van de spraakklankstoornis. In de volgende stap leren we de juiste uitspraak aan. Het is van groot belang dat dit ook buiten de logopedische praktijk ingeoefend wordt. Het onderzoek en de behandeling van spraakklankstoornissen kan worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Leerstoornissen

Binnen de leerstoornissen kunnen we drie problemen onderscheiden: lees-, spelling- en rekenproblemen. Tijdens het leerproces kunnen kinderen moeilijkheden krijgen met de verwerking van de leerstof die op school wordt aangeboden. Soms kan de leerachterstand bijgewerkt worden dankzij logopedische therapie. Wanneer de problemen hardnekkig aanwezig blijven, de achterstand zeer groot blijft en er geen andere oorzaken te vinden zijn kan men spreken van een leerstoornis (dyslexie/dysorthografie/dyscalculie).

Afwijkend mondgedrag (OMFT)

Infantiel slikken, open mond gedrag, duimzuigen, … deze gedragingen vallen binnen het gebied OMFT. Wanneer deze afwijkende mondgedragingen voorkomen bij een kind kunnen ze het effect van orthodontie teniet doen. Het is dan belangrijk logopedische therapie te volgen om deze gewoonten af te leren.

Taalstoornissen

Bij sommige kinderen zien we een vertraagde taalontwikkeling. Dit zien we wanneer de talige leeftijd van het kind lager ligt dan de eigen leeftijd. Soms zien we ook een gestoorde taalontwikkeling. Hier spreken we van wanneer er afwijkende taalkenmerken voorkomen in het taalverwervingsproces van het kind. Een combinatie kan ook voorkomen. Tijdens de taaltherapie wordt gewerkt op het taalbegrip en/of de taalproductie en de verschillende domeinen die hierbinnen vallen zoals taalinhoud, taalvorm en taalgebruik.

Typlessen voor kinderen met dyslexie

Volgens een aangepaste methode, speciaal ontwikkeld voor kinderen met fijnmotorische problemen en/of leerproblemen leert u kind vlot typen. De lessen kunnen individueel of in kleine groepjes worden gegeven.

Tarieven – geconventioneerde logopedist (met overeenkomst)

Patiënten zonder voorkeursregeling/verhoogde terugbetaling

PraktijkTerugbetalingRemgeldSchoolTerugbetalingRemgeld
Bilan /30’ x5€ 42,75€ 35,25€ 7,50***
Evolutiebilan€ 51,50€ 40,50€ 11€ 51,50€ 40,50€ 11
Sessie 30’€ 36,14€ 30,64€ 5,50€ 34,91€ 28,91€ 6
Sessie 60’€ 72,59€ 61,59€ 11***
ouderbege -leiding 60′€ 72,59€ 61,59€ 11***

Patiënten met voorkeursregeling/verhoogde terugbetaling

PraktijkTerugbetalingRemgeldSchoolTerugbetalingRemgeld
Bilan /30’ x5€ 42,75€ 39,75€ 3,00***
Evolutiebilan€ 51,50€ 47€ 4,50€ 51,50€ 47€ 4,50
Sessie 30’€ 36,14€ 34,14€ 2,00€ 34,91€ 32,91€ 2,00
Sessie 60’€ 72,59€ 68,09€ 4,50***
ouderbege-
leiding 60′
€ 72,59€ 68,09 € 4,50***

* deze zittingen zijn niet toegestaan op school

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!
Pippi Langkous 

Contact

Logopedie Sarah De Schepper

Schoolstraat 13, 9120 Melsele
logopedie@sarahdeschepper.be
0476/74.76.65

riziv: 6-02994-55-801